Науково-методична проблема, над якою працює методична комісія:

«Формування стійких знань та вмінь учнів через реалізацію практичної складової природничо-математичних дисциплін»

PR MAT