«Реалізація практичної складової підвищення рівня професійної майстерності педагога та використання інноваційних педагогічних технологій з метою формування професійних комнетентностей учнів»

image001